Alle Zalen.nl

Dé wegwijzer naar de Zaal van uw keuze

Voorwaarden

Artikel 1 – Doelstelling
De website www.allezalen.nl heeft tot doel alle adressen van zalen op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat potentiële klanten snel de meeste geschikte zaal kunnen vinden voor hun evenement, feest, vergadering, congres, party etcetera..

Artikel 2 – Kosten
Deelname kost éénmalig 25 euro voor inschrijfkosten. Let op acties! De jaarlijkse abonnementskosten zijn 10 euro.  (alle prijzen zijn excl. BTW). U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een eigen informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan emailadres en website. Aanbrengen van wijzigingen: 10,00 euro per wijziging.  Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een elektronische  factuur per e-mail, in PDF-formaat , overeenkomstig de kosten, zoals op deze site vermeld staan. Het factuurbedrag dient u binnen 14 dagen over te maken op  IBAN-rekening NL97INGB0009221519 t.n.v. Amerweb te Lage Zwaluwe  t.n.v. Amerweb, te Lage Zwaluwe o.v.v. van factuurnummer.
Bij wanbetaling worden administratiekosten en incassokosten in rekening gebracht.


Artikel 3 – Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname  wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar.  Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren.  Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!